umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1103) z dnia 4.08.2014

Ubezpieczenie do umowy leasingu

Umowy leasingowe wymagają od korzystających z leasingu pojazdów mechanicznych dokonania ich ubezpieczenia, także od kradzieży i uszkodzenia (tzw. autocasco). Obowiązek ten firmy leasingowe często biorą na siebie, dokonując zakupu pakietu ubezpieczeń na koszt leasingobiorcy. Problem w tym, że standardowe i podstawowe ubezpieczenia autocasco nie obejmują np. ryzyka kradzieży pojazdu będącego przedmiotem wynajmu, a często w takim właśnie celu zawierane są umowy leasingu.


Na koszt leasingobiorcy

W przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących umowy leasingu nie określono, która ze stron ponosi koszt związany z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu. W praktyce często składkę finansuje bezpośrednio korzystający (leasingobiorca). Nie zawsze bowiem umowa ubezpieczenia majątkowego musi być zawierana przez właściciela rzeczy. W tym wypadku istotniejsze jest to, kto jest ubezpieczonym, a powinien nim być leasingodawca (finansujący) będący w okresie trwania umowy leasingu właścicielem samochodu. Funkcjonuje również inny model, tj. finansowania składki przez leasingodawcę, który następnie refakturuje ten koszt na korzystającego.

Gdyby umowa przewidywała obowiązek ubezpieczenia przedmiotu leasingu (np. samochodu osobowego) po stronie korzystającego, a nie ustalałaby rozmiaru tych kosztów, zastosowanie znajdzie art. 7096 Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że korzystający jest obowiązany ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu. W braku odmiennego postanowienia umownego koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach.

Każdorazowo należy jednak odesłać do lektury postanowień umowy leasingu. W praktyce bowiem leasingodawcy pojazdów współpracują z towarzystwami ubezpieczeń i oferują warunki ubezpieczeń komunikacyjnych według określonych założeń i warunków (np. zniesienie udziału własnego w szkodzie w ramach polisy AC). Leasingobiorca zwykle może dokonać wyboru swojego ubezpieczyciela, co często - zwłaszcza gdy może się pochwalić znacznymi zniżkami za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - bywa opłacalne. Może to jednak wymagać uzyskania zgody ze strony finansującego.


Obowiązek ubezpieczenia

W skład pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych wchodzi m.in. obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest ryzyko ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Skoro korzystanie z pojazdu jest wykonywaniem uprawnień przez posiadacza zależnego, które może spowodować powstanie szkody, to wynikający z przepisów prawa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spoczywa w praktyce przede wszystkim na takim właśnie posiadaczu (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r., sygn. akt III CZP 99/2004).

Posiadaczem zależnym pojazdu mechanicznego będącego własnością leasingodawcy jest leasingobiorca. To zachowanie korzystającego z leasingu w czasie kierowania pojazdem pozostającym w jego posiadaniu może być sprawczą przyczyną szkody komunikacyjnej.


Za brak stosownej polisy OC grozi wysoka opłata na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


Szkoda całkowita

Umowa leasingu może wygasnąć z podobnym skutkiem (oznaczającym konieczność rozliczenia nieuiszczonych jeszcze rat) także w wyniku utraty przedmiotu leasingu, w tym w razie szkody całkowitej pojazdu i jego kasacji. Fakt, iż żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotu leasingu nie oznacza, że korzystający z tej formy finansowania może spać spokojnie nie troszcząc się o pozostałe do spłaty raty leasingowe.

Wprawdzie od tego są ubezpieczenia, by od takiego ryzyka chronić, lecz nie zawsze w pełni pokrywają one roszczenia leasingodawcy (chyba że za dodatkową składką ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania równą sumie ubezpieczenia, a ta z kolei odpowiada cenie samochodu wskazanej na fakturze). Przepisy stanowią bowiem, że jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. Obowiązkiem korzystającego (leasingobiorcy) jest wówczas zawiadomienie kontrahenta o utracie leasingowanej rzeczy.

Ponadto, jeżeli utrata leasingowanej rzeczy jest przyczyną zakończenia leasingu, wówczas finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.


Auto na wynajem

Z leasingu pojazdów korzystają nierzadko firmy zajmujące się odpłatnym wynajmem aut. W takich przypadkach istotne jest nabycie odpowiedniego ubezpieczenia autocasco, które korzystać będzie z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej obejmującej zarobkowy wynajem pojazdu, za co ubezpieczyciele życzą sobie dodatkową składkę.

Taka opcja może jednak nie zapewniać pokrycia ryzyka przywłaszczenia, które różni się od kradzieży tym, że zaboru rzeczy dokonuje jej posiadacz, np. osoba, która jest najemcą pojazdu i która weszła w posiadanie pojazdu w sposób legalny. W takich wypadkach dochodzi również do przywłaszczenia dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków, w związku z czym standardowy sposób likwidacji szkody z autocasco chroniącego jedynie od przypadków kradzieży, wymagający zdania kompletu kluczyków oraz dokumentów, nie zda egzaminu i skończy się zapewne odmową wypłaty odszkodowania. Rzadkością jest natomiast, by leasingodawca dochodził zapłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. Stykając się z negatywną decyzją towarzystwa, zwykle kieruje wezwanie do uiszczenia wszystkich pozostałych rat leasingowych do korzystającego, grożąc jednocześnie wypełnieniem weksla oraz skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa leasingu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.