umowy cywilnoprawne, umowa cywilna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016

Koszty przedterminowego rozwiązania umowy leasingu

Wydatki związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu operacyjnego, spowodowanym kradzieżą przedmiotu leasingu, mogą na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o pdof stanowić koszty uzyskania przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który wykorzystywał w prowadzeniu tej działalności. W lutym 2009 r. samochód został skradziony. Śledztwo prokuratorskie w sprawie kradzieży przedmiotu leasingu w marcu 2009 r. zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. W tym samym miesiącu leasingodawca poinformował przedsiębiorcę o wygaśnięciu umowy leasingu i wynikających z tego faktu rozliczeniach. Za dzień końcowy obowiązywania umowy przyjęto dzień wyrejestrowania samochodu. Leasingodawca dokonując rozliczenia umowy zażądał zapłaty tytułem rozliczenia określonej kwoty. Kwotę tę, określoną jako odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, wyliczył przeliczając pozostałe do spłaty raty leasingowe po kursie waluty z dnia dokonania rozliczenia, który to kurs od dnia zakupu przedmiotu leasingu i zawarcia umowy leasingowej znacząco wzrósł.

Przedsiębiorca rozliczenie to zakwestionował i odmówił zapłaty. W odpowiedzi na to leasingodawca wniósł do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Z uwagi na podniesione przez przedsiębiorcę zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty sąd przekazał sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym. Sąd uznał, że w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu wskutek utraty przedmiotu leasingu, leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty rat przewidzianych w umowie, odsetek oraz zwrotu kosztów procesu. Po wydaniu przez sąd wyroku, przed jego uprawomocnieniem, przedsiębiorca zawarł w maju 2015 r. z leasingodawcą ugodę, korzystniejszą dla niego w stosunku do orzeczenia sądu, na mocy której zobowiązał się do zapłaty na rzecz leasingodawcy kwoty obejmującej należność główną oraz zwrot kosztów procesu.

W zaistniałej sytuacji przedsiębiorca miał wątpliwości, czy wszystkie wydatki związane z zawartą ugodą może rozliczyć w firmowych kosztach podatkowych. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpił do organu podatkowego.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy w wydanej interpretacji wskazał, że w odniesieniu do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, za koszty podatkowe należy uznać wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów. Tego typu wydatki mogą obciążać firmowe koszty uzyskania przychodów, o ile zgodnie z przepisami ustaw podatkowych nie zostały z tej kategorii wyłączone.

Następnie organ podatkowy wskazał, że w art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o pdof ustawodawca wyłączył z kosztów podatkowych kary umowne, odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług. Poza wyraźnie wymienionymi, wyłączeniem tym nie zostały objęte wydatki związane z odpowiedzialnością kontraktową z tytułu innego rodzaju uchybień w wykonaniu zobowiązania umownego. Tego typu wydatki, do których należy zaliczyć wydatki związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy spowodowanym kradzieżą przedmiotu leasingu, o ile spełniają definicję kosztów podatkowych, mogą je obciążać. Ponadto fiskus uznał, że koszty procesu miały związek z zabezpieczeniem źródła przychodów i zostały poniesione w celu obrony przed roszczeniami leasingodawcy. Z tego względu również nimi przedsiębiorca ma prawo obciążyć firmowe koszty podatkowe.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-429/15-4/MD)

 Komentarz redakcji 
Ocenę istnienia związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem danego wydatku i prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością należy indywidualizować. W przypadku wydatków związanych z przedterminowym rozwiązaniem umowy ocena taka wymaga uwzględnienia między innymi takich czynników, jak powód zerwania umowy, czy też sposób umownego ukształtowania elementów odszkodowania. Trzeba przy tym pamiętać, że ciężar udowodnienia celowości i racjonalności poniesienia wydatku uwzględnianego w rachunku podatkowym spoczywa na podatniku.

www.UmowyCywilnoprawne.pl - Umowa leasingu:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksCywilny.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Spółki - powstawanie, łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60